25. un 26. aprīlī LU Zinātņu mājā norisinājās Baltijas digitālo humanitāro zinātņu forums (BDHF). Arī Valodu tehnoloģiju iniciatīvu pārstāvēja vairāki projekta dalībnieki, gan prezentējot projektā paveikto, gan arī diskutējot par dažādiem digitālo humanitāro zinātņu jautājumiem.

Pirmajā BDHF dienā norisinājās vairākas digitālo humanitāro zinātņu pārstāvju, ministriju un Eiropas pētniecības infrastruktūru pārstāvju prezentācijas, tai skaitā otrajā panelī bija arī Normunda Grūzīša prezentācija par digitālo humanitāro zinātņu sfēru Latvijā. 
Tomēr otrajā dienā norisinājās panelis par tēmu "Valodu tehnoloģijas augstākajā izglītībā: nākotnes virzieni un sadarbība", kuras laikā Inguna Skadiņa prezentēja Valodu tehnoloģijas iniciatīvas projekta ietvaros radītos jaunos studiju kursus un sasniegumus, kā arī norisinājās diskusijas par jau minēto tēmu. 
 
Pēc diskusiju paneļa par valodu tehnoloģijām pārgājām uz posteru prezentācijām, kurā pati pirmā prezentācija bija Ingunas Skadiņas par Valodu tehnoloģiju iniciatīvu. Tāpat arī lepojamies ar 3. prezentāciju par humanitāro zinātņu akadēmiskās pētniecības paradigmu izpēti, kurā piedalījās Marina Platonova
 
 
Pateicamies visiem, kas piedalījās un sekoja līdzi šim Baltijas DH forumam! 
 
Atbalstītāji:
  • Language Technology Initiative, funded by the European Union and the National Development Plan. Project No. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 https://www.vti.lu.lv/
  • "Towards Development of Open and FAIR Digital Humanities Ecosystem in Latvia,” implemented within the framework of the National Research Programme “Digital Humanities”. Project No.: VPP-IZM-DH-2022/1-0002 http://www.digitalhumanities.lv/projects/DHELI-en
  • State Culture Capital Foundation
  • Research on Modern Latvian Language and Development of Language Technology," implemented within the framework of the National Research Programme "Letonika – Fostering a Latvian and European Society". Project No.: VPP-LETONIKA-2021/1-0006 http://www.digitalhumanities.lv/projects/vpp-late 
 

Dalīties