Darbības ietvaros paredzēta vismaz piecu studiju moduļu un kursu izstrāde, kas paredzēti starptautiska mēroga augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei valodu tehnoloģiju jomās, tostarp šo prasmju satura plašāka integrācija dažādu jomu studiju saturā, kā arī nepieciešamo valodas resursu un rīku izveide.

 
 

I Studentiem vai speciālistiem IT profesijā

Viņus plānots apmācīt LU Datorikas fakultātē (DF). Studijas moduļu ietvaros šobrīd paredzēts izstrādāt divus studiju moduļus bakalaura un maģistra programmās. DF plāno apmācīt vismaz 42,6% no kopējā studentu un speciālistu skaita.

 


II Studentiem vai speciālistiem citās profesijās

Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē paredz digitālo prasmju apguvi valodu tehnoloģiju jomās, izstrādājot divus studiju moduļus. RTU plāno apmācīt vismaz 11,7% no kopējā studentu un speciālistu skaita.

 

RSU Komunikācijas fakultātē (RSU KF) paredz īstenot digitālo prasmju apguvi valodu tehnoloģiju jomās mediju studijās, izstrādājot vienu studiju moduli. RSU KF paredz apmācīt vismaz 22,6% no kopējā studentu un speciālistu skaita.

­­­

LU Humanitāro zinātņu fakultātē (HZF) paredz viena studiju moduļa izstrādi un augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi šādās valodu tehnoloģiju jomās. HZF plānots apmācīt vismaz 23,1% no kopējā studentu un speciālistu skaita.