Latvijas Universitāte ir šīs iniciatīvas vadošais partneris. LU ne tikai koordinē, uzrauga un vada projekta gaitu, bet izstrādā daudz jaunus augsta līmeņa kursu.
 
 
Rīgas Tehniskā universitāte ir vadošā inženierzinātņu pētniecības institūcija Latvijā, kura kā vienu no mērķiem izvirza starpdisciplināro ekselenci zinātnē un akadēmiskajā darbībā. RTU mācībspēkiem un pētniekiem ir unikālas kompetences un eksperta statuss visās datorzinātnes un IKT apakšnozarēs, kā arī valodu tehnoloģiju, digitālajās humanitārajās zinātnēs, tulkojumzinātnē un speciālā lietojuma valodas pasniegšanas un pētniecības jomā. 
   
 
Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstskolām Baltijā. Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir augsti attīstīta e-studiju infrastruktūra un kompetence tehnoloģiju bagātināta mācīšanās un mācīšanas procesa īstenošanā, kā arī pieredze un kapacitāte docētāju digitāli pedagoģisko kompetenču attīstīšanai. Universitātes vīzija ir būt vadošai zinātnes universitātei Eiropā, kurā koncentrējas talanti un kurā iegūst izcilu pētniecībā un praksē balstītu izglītību un pieredzi.  
 
 
LU Matemātikas un informātikas institūts projektā nodrošina pētniecības kapacitāti, jo tā Mākslīgā intelekta laboratorija "AiLab" ir vadošais pētniecības centrs valodu tehnoloģiju un resursu jomā Latvijā un Baltijā. AiLab attīstīta modernāko tehnoloģiju un resursu nodrošinājumu latviešu valodai, nodrošinot to savietojamību ar daudzvalodu modeļiem. AiLab pētnieki sekmīgi piedalās arī starptautiskos daudzvalodu tehnoloģiju pētniecības un inovāciju projektos, kā arī starptautiskās valodas sapratnes un ģenerēšanas problēmu risināšanas sacensībās.
 
 
Tilde ir vadošais Eiropas valodu tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējies valodu tehnoloģiju izstrādē morfoloģiski bagātām valodām, piedāvājot inovatīvus risinājumus mašīntulkošanai, inteliģentus virtuālos asistentus, runas tehnoloģijas un citus dabiskās valodas apstrādes risinājumus. Tilde ir vienīgais uzņēmums, kas izstrādājis un piedāvā dabīgās valodas saprašanas, secīgā dialoga pārvaldības, runas atpazīšanas un balss sintēzes tehnoloģijas latviešu valodai.
 
 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ir viena no vadošajām humanitāro zinātņu pētniecības institūcijām Latvijā, kas saņēmusi augstāko vērtējumu zinātnisko institūciju starptautiskajā novērtējumā. LU LFMI veido multimodālus digitālus resursus tradicionālās kultūras, literatūras un ar tām saistītajās nozarēs un strādā starptautiski orientēti pētnieki, kuri pētniecībā izmanto VT un humanitāro zinātņu digitālos resursus (HZDR). LU LFMI veidotie multimodālie HZDR ir plaši izmantoti pētniecībā, izglītībā, kā arī sabiedrībā vispārēji. 
 

Projekta finansējums

 
Projektu “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002), līdzfinansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.