Iniciatīvas partneri

Projekta finansējums

Valodu tehnoloģiju iniciatīvu finansē Eiropas Savienības fonds un Nacionālais attīstības plāns!