Kas ir valodu tehnoloģiju iniciatīva?
Valodu tehnoloģiju iniciatīvas projekts ir radīts, lai veicinātu valodu tehnoloģiju izaugsmi, palielinātu speciālistu skaitu un padziļinātu esošo speciālistu zināšanas šajā jomā.

 
Kāds ir iniciatīvas mērķis?
Iniciatīvas mērķis ir radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu valodu tehnoloģiju jomā, palielinot speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kas spēj lietot augstās tehnoloģijas šajā jomā, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs.

 
Kāpēc šī iniciatīva ir izveidota?
Valodu tehnoloģijas jau plaši ietekmē sabiedrību dažādos līmeņos, tāpat arī dažādas sfēras, kā uzņēmējdarbību, valsts pārvaldi un sabiedriskos pakalpojumus, kā arī daudzus citus. 
 

Kāda nozīme ir projektam?
Šim projektam ir potenciāls: 

  • palielināt speciālistu skaitu ar augstām digitālām prasmēm valodu tehnoloģijās;
  • risināt industrijas izaicinājumus, kas saistīti ar kvalificētu darbinieku trūkumu un inovāciju trūkumu; 
  • atstāt pozitīvu iespaidu uz IT jomu, inovācijām un Latvijas izcilību ilgtermiņā, nodrošinot Latvijas izcilību valodu tehnoloģiju jomā;
  • veicināt iekļaušanos Eiropas pētniecības, inovāciju un izglītības telpā.

Projekta finansējums

 

Projektu “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002), līdzfinansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.