No 16. līdz 19. oktobrim norisinājās ikgadējā CLARIN (Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) konference Lēvenē, Beļģijā, kurā piedalījās Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa, Kristīna Korneliusa un citi Latvijas pētnieki.

CLARIN2023 ir pasākums humanitāro un sociālo zinātņu kopienām, lai dalītos ar idejām un pieredzi CLARIN infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros notika dažādi darbsemināri, kuros tiek pārrunāta CLARIN infrastruktūras izstrāde, būvniecība, darbība un tamlīdzīgi, bet arī kuros tika likts uzsvars uz pētniecības metožu apgūšanu un uzlabošanu, kā arī lingvistikas datu ieguvi un pārvaldīšanu. CLARIN konferencē tika ne tikai apskatīta pētniecība, bet arī izglītība, piemēram, CLARIN izmantošana izglītībā. 

Inguna Skadiņa ir CLARIN nacionālā koordinatore un atbild par Latvijas valodu resursu un rīku, tehnoloģiju pieejamību pētniekiem Latvijā, Eiropā un ārpus tās. Viņa darbojas arī Valodu tehnoloģiju iniciatīvā, izstrādājot kursu par valodu tehnoloģijām un varēja konferences ietvaros smelties iedvesmu studentu apmācīšanai. 

Pasākuma ietvaros notika Zināšanas centru darbseminārs, Atsauces korpusu darbseminārs, doktorantu sesija un seminārs par CLARIN resursu un rīku izmantošanu izglītībā. 

Ik gadu CLARIN no katras valsts finansē viena doktoranta dalību konferencē. Doktorantu sesijas ietvaros piedalījās LU HZF doktorante Kristīna Korneliusa ar savu referātu.

Bildē redzami (no kreisās puses): Kristīna Korneliusa, Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa un Roberts Darģis. 

Tāpat arī CLARIN-LV un CLARIN-LT prezentēja savu referātu par SAFMORIL zināšanu centru

 

CLARIN (Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kurā integrētas zināšanas, valodas resursi un rīki, repozitoriji un servisi, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji.

   

       

        

 

Projektu “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002), līdzfinansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un Valsts budžets.

 

Dalīties